8 feb måndag

Missionsrådet berättar

Nya Prylladan
I våras beslutade församlingen att 70 % av Nya Prylladans intäkter skulle gå till olika missionsprojekt och nu kan vi redovisa följande resultat.
- Nepals jordbävningsdrabbade via Equmeniakyrkan: 33 937 kr
- Utbildning och läxhjälp till romska barn i Rumänien via Erikshjälpen: 53 919 kr
- Matpaket till krigsdrabbade i Syrien via Open Doors: 33 791 kr
- Social stöttning i närområdet: 13 516 kr
Efter 2015 års Missionsauktion kunde vår kassör skicka 15 961 kr till barn- och ungdomsarbetet i Estland. Det känns extra roligt nu när upptäckarscouterna och tonåringarna fått träffa den estniska barn- och ungdomskonsulenten Pille Havakats, som var med på våra samlingar här i Ingarp måndagen den 19 oktober.
Den 5 Ä 8 maj anordnas en resa till Estland. Resan startar och avslutas i Tallin. Organisationen "Vän till Vän" guidar runt i de östra delarna av landet, områden som inte så ofta besöks av turister. Mer information finns på anslagstavlan i kyrkan eller fråga Eva Karin.
Hur gick det för Diakonias kampanj "act now for climate justice" och våra underskrifter? Målet var att få ihop 20 000 namnunderskrifter i Sverige och i början av december fick statsminister Stefan Löfvén ta emot 26 536 namn. Globalt var det över 1,7 miljoner underskrifter! Även om mycket kvarstår, hoppas vi att det nya klimatavtalet som förhandlades fram i Paris, ska peka ut färdriktningen mot ett hållbarare miljötänkesätt. Att drastiskt minska utsläppen och samtidigt stötta de mest sårbara.
Under 2015 förändrades livet i många församlingar här i Sverige i och med nyanlända och asylsökande flyktingar. Men varför flyr de? Diakonia kommer under 2016 och 2017 i samarbete med Equmeniakyrkan och Svenska Alliansmissionen att lyfta orsaker till att människor flyr. Engagemanget på nära håll behövs men också förståelse för orsakerna; orättvisor, klimatförändringar eller konflikter.
I december anordnade missionsrådet en julfest för några av de asylsökande i Eksjö. Tanken var att de drygt 60 männen på ett boende i stan skulle bli bussade till Ingarps missionskyrka för att få gröt och julklappar. Några dagar innan festen fick vi besked om att 45 av dem flyttats vidare. Svårt för oss att planera men hur jobbigt är det då inte för dem som lever mitt i det. Festen blev dock av ändå och vi var tillsammans mellan 50 och 60 personer som umgicks ett par timmar. Bland annat spelade flera av gästerna rundpingis med ingarpsborna. Tack alla ni som skänkte julklappar!
Missionsrådet har flera tankar om hur vi Ingarps missionsförsamling kan fortsätta vårt arbete med att stötta flyktingarna. Mer om det går att läsa på församlingens hemsida. Har du idéer och tankar, så prata med någon av oss i rådet: Mattias Ingeson, Erik Gerhardsson och Eva Karin Themar eller vår pastor Johanna.
När programbladet delas ut har Erik återigen åkt till ön Lesbos i Grekland. Som volontär vill han hjälpa människorna i flyktinglägren men också ta med sig erfarenheter hem och delge oss. Ha med Erik och de människor han möter i din förbön.
/Anna Rydsmo och Eva Karin Themar

Om bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.