Missionsrådet berättar

12 fr apr

Missionsrådet berättar

Klimatfasta

Så har vi gått in i fastan. Equmeniakyrkan centralt uppmuntrar oss i år att klimatfasta. Att fasta betyder att vi avstår från något, inte nödvändigtvis något dåligt, men det vi vinner är alltid något bättre.

Vad innebär då Klimatfasta? Equmeniakyrkan tänker att vi ska
* avstå från resor som använder fossila bränslen (i alla fall minska)
* tänka på våra matvanor (minska matsvinn, äta mer närproducerat, vegetariskt, ekologiskt och efter säsong)
* konsumera mindre. Hellre handla second hand och återvinna.

Jag citerar några rader som står på Equmeniakyrkans hemsida:
"Vi är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare."

De skriver också "Att fasta är alltid frivilligt och aldrig ett mål utan alltid ett medel."

Sista klädinsamlingen
Jag fortsätter på samma tema. Det är snart dags för klädinsamling igen. Mellan onsdagen den 24 april och tisdagen den 30 april (Valborgsmässoafton) finns det möjlighet att lägga in fina, rena och bra paketerade kläder och skor i hästtransporten vid kyrkan. Det här är den sista insamlingen som vi anordnar tillsammans med projektet "Brobygget". Hela projektet med utbyte mellan Estland och Sverige, där vi främst deltagit med klädinsamling, avslutas med ett avslutningsmöte i Nässjö lördagen den 4 maj. Då får vi bland annat besök från Estland och tillfälle att tacka Gud för allt det fina som de här 11 åren bidragit till.

Tisdagen den 21 maj hjälps vi åt att lasta trailern i Ekenässjön. Hoppas det vanliga gänget har tid att hjälpa till.

Fairtradekväll fredagen den 10 maj
9 Ä 12 maj är det Fairtrade Challenge. I år frångår vi vår tradition med Fairtradecafé och istället anordnar Missionsrådet en Fairtradekväll i kyrkan fredagen den 10 maj klockan 18.00.

Vad var det nu igen som Fairtrade stod för och varför ska man handla Fairtrade? Kvällen kommer att friska upp vårt minne. Vi får besök och givetvis kommer vi att få god kvällsfika (med Fairtradeprodukter).
Tips! Ni som tänker vara med på UK-övningen är välkomna att fika innan.

Jag vill avsluta med ännu ett citat som jag hittade i en folder tryckt 2009. Esther Wangari Thiru som är rosodlare från Kenya säger vid ett besök i Sverige:
"Om fem år tror jag att alla kommer att köpa Fairtrademärkta rosor med glädje, övertygade om att det förändrar någons liv någonstans."


/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

12 ti feb

Missionsrådet berättar

I samband med församlingens årsmöte i november togs en avslutande insamling upp till Estland via Brobygget. Onsdagen den 24 april till den 30 april sker sista klädinsamlingen.

Equmeniakyrkans internationella arbete uppmärksammas ju alltid från första advent till sista januari. Den här gången går insamlingen under namnet "Låt oss sprida hop". Medvetet felstavat för att det satsas på att ge fler tillgång till skolgång och då bland annat lära sig stava. Utbildning är den säkraste vägen ut ur fattigdom och ger möjlighet att styra över sitt eget liv. Vi samlade in 23 864 kr på Annandagen och sedan tillkommer det som satts in via autogiro. Förra året var det nästan 12 000 kr så det kan nog vara ungefär lika mycket i år (siffrorna gick inte att få fram till nu när jag skriver). Tyvärr sjunker våra insamlingsresultat. Förra året var det 10 000 kr mer och för tio år sedan (2008) samlade vi in 53 448 kr.

"Hälsa för alla i Kongo" är vår församlings nya ekonomiska satsning. Folder med information finns att ta på kyrktorget. Det är ett projekt som drivs av Equmeniakyrkan och vi kommer att stötta det bland annat med 10 % av missionsauktionens resultat och nästan en tredjedel av Prylladans överskott.

I Smålandstidningen fredagen den 11 januari 2019 gick att läsa en artikel om valet i Kongo-Kinshasa. Det är många frågetecken kring om valet gått rätt till. Romersk-katolska kyrkan i landet hade valobservatörer på plats och de visade på många fel. Nu är Felix Tshisekedi utsedd som vinnare med 7 miljoner röster före Martin Fayulu med 6, 4 miljoner.
Kongo-Kinshasa är ett av Afrikas största länder med rika naturtillgångar, men som plundrats många gånger och vanskötts. 1998 - 2003 var det krig i landet och det är fortfarande oroligt i öst. Minst 3,3 miljoner har mist livet i det kriget. Vid årsskiftet 2018/2019 hade landet 5 miljoner internflyktingar.

På Equmeniakyrkans hemsida uppmanas vi att be för Kongos befolkning och land så de får en president och regering som vill det bästa för folket.

Om du vill ge bort en present som förändrar världen kan du på Diakonias hemsidas gåvoshop köpa allt från ett Kritpaket för 22 kr, ett Hygienpaket för 64 kr till en stund tillsammans med en dramapedagog för barn i flyktingläger för 746 kr.

Open Doors påminner oss också att inte glömma att be för våra kristna systrar och bröder i världen.

Till sist ett tips! Om du vill ge bort rosor eller choklad (kanske i samband med Alla Hjärtans dag), välj då Fairtrade. Det motverkar fattigdom och ger människor bättre levnadsvillkor.


/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

2 fr nov

Missionsrådet berättar

Klädinsamling i vår, sista till Estland

Jag vill starta med att säga att klädinsamlingen än en gång åkt iväg från Ekenässjön, men också berätta att den insamling vi har i april i vår, är den sista vi ordnar till Estland. Hela projektet Brobygget kommer troligtvis att avslutas på en gudstjänst den 9 mars 2019 i Nässjö.
Tack vare att landet fått bättre ekonomi och Unionskyrkan klarar att driva sin verksamhet utan vårt stöd, känns det naturligt att upphöra med den insatsen. (Erikshjälpen fortsätter skicka varor till den estniska second hand-verksamhet.) Men vi hoppas att kontakten mellan kyrkorna i länderna ska fortsätta.

Kyrkport till Kiviöli
En sista satsning ska vi på Höglandet ändå göra och det är att hjälpa en församling med en kyrkport till sin nybyggda kyrka. September 2012 hade vi besök av pastorsparet Albina och Iurii Sider från Kiviöli (nordöstra Estland) som berättade om sitt arbete i församlingen med 7 medlemmar. Nu har de alltså byggt en kyrka, men inte haft råd med dörr utan har bara en skiva för ingången. Insamling kommer att ske vid årsmötet.

Världens Barn
Traditionsenligt har vår församling också i år hjälpt till med insamling till Världens Barn. Vi fick in 4 775 kr i våra bössor när vi stod på ICA. Det är mindre än förra året, men det finns ju så många fler sätt att skänka på än bara med kontanter. Förra året skänkte varje eksjöbo 8,15 kr och i år var siffran 9,31 kr. Bra jobbat alla i Eksjö kommun! Vi kom på plats 45 i Sverige (av 290 kommuner).

Kyrkornas Globala vecka
Årets upplaga av "Kyrkornas Globala vecka" äger rum 18 Ä 24 november och temat i år är "Vem får höras Ä Kyrkornas roll för en hållbar värld". Man vill lyfta fram vilken betydelse demokrati och civilsamhälle har för att vi ska nå en hållbar värld för alla, samt den viktiga roll kyrkorna har i det arbetet.
I mer än tio år har den demokratiska utvecklingen gått bakåt i fler länder än den gått framåt. Till exempel mördades 74 journalister 2017.
Runt om i vårt land kommer kyrkor att aktualisera de här frågorna. Kanske också vår kyrka?!

Missionsauktion Ä Hälsa för alla - i Kongo
Trots att det är 18 grader ute när jag skriver detta är det snart dags för missionsauktion. Som vanligt kommer 10 % av auktionens behållning att gå till någon missionssatsning och ända sedan 2010 har det varit projektet Brobygget i Estland. I år blir det, som du förstår, ändring på det.
Vi i missionsrådet föreslår, efter tips från flera håll, "Hälsa för alla Ä i Kongo". Detta är ett projekt som Equmeniakyrkan driver och några exempel på vad insatserna används till är utrustning, mediciner, solenergi till sjukhus och kompetensutveckling av sjukvårdspersonal. Definitivt beslut tas av styrelsen i slutet av oktober. Foldrar med utförligare information om projektet kommer att delas ut i kyrkan. Tilläggas kan också att sjukvårdsmaterialet som Flitiga fingrar producerat i många år skickas till Kongo via Equmeniakyrkan.

Låt oss sprida hop
Equmeniakyrkans internationella insamling heter i år "Låt oss sprida hop". Ja, det är felstavat men det är meningen. Att få gå i skolan är en mänsklig rättighet. Utbildning ger möjlighet till ett självständigt liv och en tryggare framtid. Det är den säkraste vägen ur fattigdom och möjlighet att styra över sitt eget liv. Våra gåvor kommer att gå till barn och ungdomar i fattiga och krigsdrabbade länder, men också till vuxna som vill utbilda sig till pastorer. Tillsammans ska vi hjälpas åt att sprida hopp till jordens yttersta gräns.

Internationellt nyhetsbrev
Equmeniakyrkan har ett internationellt
nyhetsbrev med aktuell information. Det senaste från september finns att läsa på anslagstavlan i kyrkan.

/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

29 on aug

Missionsrådet berättar

En ovanlig sommar är snart till ända och vi känner nog många att riktigt så här varmt och torrt behöver det inte vara. Nedan kan du läsa om att även Afrika har torka medan Japan har översvämningar. Hänger det ihop? Har Overshoot Day något med detta att göra? Kan jag göra något?

Earth Overshoot Day, ("Jordens totala årskvot för förbrukning av naturresurser" förklaring från Wikipedia), kommer tyvärr lite tidigare varje år. I år hade vi förbrukat årets förnybara resurser den 1 augusti, vilket är två dagar tidigare än i fjol.

Svenska Overshoot Day inträffade redan den 28 mars. Då hade vi i vårt land gjort slut på årets resurser. Vi lever som om vi hade fyra planeter.
Ett sätt att minska på resursslöseriet är att skänka eller handla i andra hand. Vi har bland annat Prylladan.

Det är också dags för höstens klädinsamling till Estland. Från onsdagen den 3 oktober till och med tisdagen den 9 oktober kan du som vanligt lämna skor och kläder i hästtransporten vid kyrkan. Tänk på att det du ger vidare håller så bra kvalitet så du själv skulle kunna tänka dig att köpa de blivande varorna. Packa dem i kartonger eller sopsäckar.

Apropå second hand så upptäckte jag vid en titt på Erikshjälpens hemsida något jag inte vetat - Erikshjälpen har börjat med e-handel. Nu kan man sitta hemma vid datorn eller mobilen och hitta allt från snöskyffel till aftonklänning. Precis som klädinsamlingen bidrar den här handeln till bättre miljö samt pengar som går till sociala och humanitära insatser.

Ett annat välkänt sätt att hjälpa barnen på vår jord är att skänka pengar till Världens Barn-kampanjen. Den går av stapeln månadsskiftet september-oktober. Som vanligt kommer det att hända mycket både i TV, radio och vår bygd. Livet är inte rättvist men vi kan alla hjälpas åt att göra det lite bättre.
På årets scoutläger gick insamlade medel till Organisationen Smile. Endast 6,3 % av de barn som föds med läpp-, käk- och gomspalt och bor i den fattigaste tredjedelen av vår värld får hjälp med operation. Insamlingen under lägret på Mosshemmet gav några barn och deras familjer nytt leende och liv.

I Mali, Bukina Faso, Tchad och Mauritius råder extrem torka, skriver Diakonia den 19 juli. Diakonia har samarbetspartner som arbetar där med humanitära insatser. Det delas ut livsmedel, särskilt till barn, men även foder till boskap. Man försöker också tänka ut lösningar som ska skydda länderna i framtiden genom att till exempel bygga dammar. Det går självklart att skänka pengar via Diakonia även hit.

På Equmeniakyrkans hemsida hittade jag en artikel från 12 juli. Japanmissionären Eva Larsen berättar om hur Japan än en gång drabbats av en naturkatastrof. Här fick de för mycket regn och minst 180 personer har omkommit på grund av översvämningar. Eva ber oss hjälpa till i bön för de drabbade, och för Equmeniakyrkans samarbetskyrkor Ä att de ska kunna göra en insats.

Slutligen vill jag tala om att Open Doors som funnits i över 60 år och i Sverige 10 år, firar detta den 15 september i Örebro.
Deras målsättning är:
- att stärka och uppmuntra den förföljda kyrkan.
- att förbereda och utrusta den hotade kyrkan.
- att upplysa och motivera den fria kyrkan.
Stöd Open Doors. Om du inte vill eller kan bidra ekonomiskt, så kan du be för arbetet.

/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

11 jun

Missionsrådet berättar

Så har vi ännu en gång deltagit i World Fairtrade Challenge.

7-9 maj inföll evenemanget och ett tjugotal länder i världen deltog, då man ordnar fika med minst en Fairtrademärkt produkt. (Förra året fikade över 2 miljoner människor.)
Något över 200 personer fikade i anknytning till vår kyrka och vårt Fairtradecafé. I år fick vi nämligen räkna med kyrkkaffet den 6 maj också.

Överskottet från caféförsäljningen Ä drygt 6000 kr Ä har skickats till Diakonias vårinsamling. Den går i år till rohingyska barn i flyktingläger i Bangladesh. Med hjälp av teater, lek och utbildning får barnen möjlighet att bearbeta sina hemska upplevelser och åter hitta glädje och trygghet.
Sedan augusti 2017 har över 650 000 rohingyer flytt från Burma till flyktingläger i Bangladesh. (Hela folkgruppen var 3 miljoner.) Rohingyer är en statslös, muslimsk minoritet i Burma som fördrivits. Förföljelsen kunde innefatta mordbränder, våldtäkter och till och med mördande Ä ofta framför ögonen på barnen. Därav Diakonias vårinsamling.

Om du ytterligare vill stödja dessa barn, kan du skicka in en gåva till Diakonia, bg 903-3044 eller swisha 90 3304 4. Märk ditt bidrag "Katastroffond".

Vårens klädinsamling packades på lastbil den 22 maj och transporterades över till Estland. Tack alla som bidragit och jobbat!

Flitiga fingrar och Gubbfixarna har även i år ordnat så att resursmaterial (bandage och barnkläder med mera) kommit iväg till Kongo. Behovet är tyvärr stort i den här mycket oroliga delen av världen.

Nya Prylladan har åter igen slagit upp portarna för sin försäljning. Se efter om ni har något hemma i era gömmor som ni vill skänka dit. Det mesta går att sälja. Se också efter om du har möjlighet att jobba något eller några pass. Prata med Agneta Johansson eller någon annan i Prylladegruppen.

Överskottet från försäljningen kommer att delas upp på följande sätt:
14 % Katastroffond (Akut aktuell insats. Till exempel jordbävning)
14 % Läxhjälp till romska barn i Rumänien
28 % Missionsprojekt som drivs av Equmeniakyrkan (Projektet inte bestämt nu när jag skriver detta)
14 % Lokal social stöttning
30 % Bygg- och reparationsfond för Missionskyrkan

Open Doors uppmuntrar och uppmanar oss att be för muslimer just nu under ramadan (15 maj Ä 14 juni). Bönerna kan förändra både dem vi ber för och oss. Under ramadan är många muslimer mer öppna för tilltal från Gud och många människor har mött Jesus och fått sina liv förändrade. Vi kristna som ber kan också förändras och till exempel få extra kärlek till dem vi känner som är muslimer. Mer information finns på Open Doors hemsida.

Ta också med Erik Gerhardsson i dina böner. Han ska åka till Tanzania och delta i barnhemsbygge via organisationen ECONEF.

/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

10 ti apr

Missionsrådet berättar

Klädinsamling
Ett säkert vårtecken är när det är dags för klädinsamling till Estland. Du kan som vanligt lämna hela och rena kläder samt skor i gott skick. Fredagen den 20 april till och med torsdagen den 26 april står häst-transporten vid "Stallet" bredvid kyrkan. Glöm inte att lägga dina saker väl packade i sopsäckar eller kartonger.

Det är positivt att Estland blivit ett land med bättre ekonomi, men Jael Puusaag från Estland som besökte kyrkan den 11 mars och dialogpredikade med Joel, uttryckte sin oro för att invånarna i Estland inte har samma behov av Gud längre, när allt blir lättare. Trots det uppmuntrar hon oss att stödja "Friends to friends" second-hand-verksamhet dit vår insamling går, eftersom esterna har stort förtroende för de kristna secondÄhand-butikerna. Då de vet att pengarna går till hjälpverksamhet och inte till till exempel privat alkoholkonsumtion.

Fairtradefikadagen
Nytt förra året var att Fairtradefikadagen flyttats från oktober till maj månad. Där ligger den kvar i år och vi i vår församling kommer att uppmärksamma det både söndagen den 6 maj och onsdagen den 9 maj. På söndagen blir det vanligt kyrkfika med lite extra fokus på Fairtrade och på onsdagen kör vi repris på förra årets Fairtradecafé. Då kan man komma till kyrkan mellan klockan 14.30 och 16.30 för vanligt fika medan det efter klockan 16.30 även finns möjlighet att köpa tacobuffé.
Kom och delta i årets Fairtrade Challenge och som vanlig ska scouterna baka till "kalaset" (se mer på Anslagstavlan).

Val 2018 och Barnens tankesmedja
2018 är det dags för val här i Sverige. Runt hela vår jord känns det just nu som om det är ett hårt debattklimat, populism ökar och demokrati och mänskliga rättigheter ifrågasätts. Vi behöver hjälpas åt för att inte demokratin ska försvagas och mänskliga rättigheter hotas. Equmeniakyrkan, Svenska Alliansmissionen, Diakonia och Bilda arbetar tillsammans för att skapa opinion för en politik som sätter mänskliga rättigheter först.

För att öka barns delaktighet och inflytande i samhället har Diakonia lanserat "Barnens tankesmedja". Det är en plats där barn kan prata om mänskliga rättigheter och smida planer för att förändra världen. Barnens smarta och kluriga frågor kommer att skickas till politiker. Om du har barn, arbetar med barn eller till exempel är ledare, kan du gå in på barnenstankesmedja.se och ladda ner material.

Jag vill avsluta med ett citat ur tidskriften EQUMEN nr 3 2017. Missionären Petter Hermansson som jobbar i Ecuador har en skön syn på vårt kristna uppdrag. Hans uppmaning är
Ä Nu kör vi, nu förändrar vi det i världen som fortfarande är galet.

/Eva Karin Themar, Missionsrådet

9 fr feb

Missionsrådet berättar

Missionsrådet berättar


Söndagen den 12 november 2017 inträffade en kraftig jordbävning i norra Irak, nära gränsen till Iran. Minst 540 människor miste livet och massor av andra blev utan hem. Via ett upprop på Facebook kunde de som ville stötta Alex och Daniels släktingar och hembygd. Vår församling har skickat 3 000 kr till de drabbade via Röda Korset. Pengarna togs från 2017 års intäkter i Prylladan.

Efter senaste Missionsauktionen kunde drygt 14 000 kr sändas till Estland. Glädjande nog kan jag berätta att läget i Estland utvecklas positivt. Kyrkorna växer då människor kommer till tro och döps. Dessutom är inte de ekonomiska behoven lika stora som för tio år sedan då vi startade projektet Brobygget. Men än har inte projektet avslutats utan det blir klädinsamling som vanligt, i april.

Annandag jul fylldes Missionskyrkan traditionsenligt av människor. Vi fick höra Emma och Martin Vilhelmsson berätta om sitt missionsarbete i Tchad. Dessutom samlade vi in pengar till "Tänd ett ljus" Ä Equmeniakyrkans mission.

Equmeniakyrkan är tillsammans med Svenska Alliansmissionen huvudmän för biståndsorganisationen Diakonia som bärs av kristna värderingar. Diakonia arbetar tillsammans med lokala organisationer för att långsiktigt ändra livet för de mest utsatta människorna i världen, mot fattigdom, förtryck och våld. Vår hjälporganisation finns i drygt 30 länder och har flera hundra lokala samarbetsorganisationer.
Om du skulle vilja ha Diakonias nyhetsbrev med korta och inspirerande inblickar i arbetet, kan du gå in på Diakonias hemsida eller prata med Eva Karin. Du kan stötta arbetet genom att ge högtids- eller minnesgåvor, eller allra helst genom att bli månadsgivare.

I kyrkan utanför köket vid serveringsbänken finns vår lilla "Fairtradeshop". Just nu går det att köpa kaffe och te där. Om du har funderingar om varorna eller önskemål om utbudet kan du prata med Anna Rydsmo eller Eva Karin Themar. Genom att välja fairtrade bidrar du till att odlare och anställda, av egen kraft, kan förbättra sina arbets- och levnadsvillkor.

Ny "World Watch List" från Open Doors kom ut den 10 januari. Listan visar de 50 länder i världen där det är svårast att vara kristen. De fem översta länderna är Nordkorea, Afghanistan, Somalia, Sudan och Pakistan. Nordkorea toppade även i fjol och de fyra följande länderna fanns högst upp, fast i något annan ordning.
Nya på listan är Nepal och Azerbajdzjan men de två länder där det ändrats mest till det sämre är Libyen och Indien. Minst 3 066 i världen dödades på grund av sin kristna tro. Open Doors uppmanar oss att be, ge samt agera och på så sätt stötta våra kristna syskon på jorden.

Till sist vill jag bara uppmuntra dig som mötesledare att titta i predikstolen. Equmeniakyrkans förbönskalender ska ligga där. (Om inte, säg till undertecknad.)

/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

30 okt

Missionsrådet berättar

Tack alla ni som skänkte kläder och annat till Brobyggets insamling till Estland. Tack ni också som hjälpte till att lasta lastbilen och fixa fika.

Världens Barn-insamlingen firar 20-års-jubileum i år. Och som de sa vid summeringen i tv:n, så skulle den här kampanjen i "den bästa av världar" inte behöva finnas, men så är det nu inte. Över 80 miljoner kronor har samlats in i år och fördelas nu mellan de 14 organisationerna som deltar. Över 1,5 miljard kronor har samlats in under de 20 åren som gått, och förändrat många barns villkor. Tack till dig som hjälpt till att samla in och till dig som gett av dina tillgångar. Vi gör skillnad.

19 Ä 26 november äger årets Kyrkornas globala vecka rum. Ända sedan 2003 är det en vecka då kyrkor samtidigt och tillsammans uppmärksammar globala rättvisefrågor. Över 3000 församlingar och organisationer i Sverige erbjuds vara med. Tidigare kallades den ekumeniska u-veckan.

I år är temat "Hållbar värld för alla". Världens länder har bestämt 17 globala mål som vi fram till år 2030 tillsammans ska försöka nå. Vi ska arbeta för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämställdhet och lösa klimatkrisen. Målen kallas Agenda 2030 eller Globala målen för hållbar utveckling.

Hur berörs vi i vår församling och vad kan vi bidra med?

Under Kyrkornas globala vecka infaller vår Missionsauktion. De senaste åren har 10 % av intäkterna gått till våra systerkyrkors arbete i Estland, så även i år. Sven Johnatan Siidback är barn- och ungdomskonsulent i Unionskyrkan i Estland och Equmeniakyrkan står för hans lön på 64 000 kr. Vårt bidrag från auktionen utgör en välkommen del.

Många är de timmar som Prylladan hållit öppet i sommar och många har lagt ner ett stort arbete där. Resultatet blev drygt 110 000 kronor som nu fördelas på följande sätt:

Ca 32 000 kr till svältkatastrofen i Afrika

Ca 32 000 kr till läxhjälp för romska barn i Rumänien

Ca 16 000 kr till social stöttning i närområdet

Ca 34 000 kr till bygg- och reparationsfond för Ingarps Missionskyrka

Både jul och Equmeniakyrkans insamling till internationellt arbete närmar sig. Temat för insamlingen är, som du säkert vet, "Tänd ett ljus Ä Syrien". Vår gåva går till att ge särskilt stöd till skolgång för syriska flyktingbarn i Libanon och till att bistå syriska familjer, som är kvar i hemlandet, med både medicin och mat, samt även där barnens skolgång. Vi kan stödja landet i deras arbete för en varaktig fred och återuppbyggnad. Ge våra medmänniskor nytt hopp om en framtid.

Glöm inte att be för vår mission!

Jag vill avsluta med ett citat från Kyrkornas globala veckas hemsida:

"Om alla goda krafter hjälps åt kan vi förändra världen".

/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

29 ti aug

Missionsrådet berättar

Scouter och kor
Vid årets scoutläger gjordes som vanligt en insamling. Denna gång gick pengarna till ett av Erikshjälpens projekt. På grund av torkan i östra Afrika dör korna för massajerna i Kenya. 2000 kronor kan ge en massajisk familj en ny ko där även eventuella veterinärsbesök ingår. Kon ger mjölk och inkomster som i sin tur täcker kostnaderna för mat, medicin och skolgång för barnen.
Som vanligt var scouterna generösa.

Världens Barn
Världens Barn-insamlingen närmar sig. Femton välkända och noga granskade organisationer samlar tillsammans med Radiohjälpen in pengar till hjälpprojekt med barn i centrum. I år ska vi stå med sparbössor på ICA i Eksjö fredagarna 29 september och 6 oktober. Tänk till om du kan ställa upp en timma. Det blir spännande att se om det finns några kontanter kvar. Vi kommer också att samla in kollekter, som går till Världens Barn, vid Höredalopps-gudstjänsten och scoutgudstjänsten. Vi får se om någon mer aktivitet anordnas.

Klädinsamling till Estland
Dags för höstens Klädinsamling. Denna gång pågår den lördagen den 30 september till och med fredagen den 6 oktober. Som vanligt kan du lägga dina hela och rena kläder samt skor i hästtransporten vid Ingarps missionskyrka. Glöm inte att packa dem i lagom tunga kartonger eller sopsäckar.


Torkan i Afrika
Jag startade med att skriva om torkan i Afrika och jag avslutar med det. Den extrema torkan i östra Afrika är tyvärr inte avhjälpt. Din gåva oavsett storlek välkomnas. Skänk via t ex Diakonia eller Röda korset, eller någon annan hjälporganisation med 90-konto. Varför inte swisha en gåva nu direkt till Diakonia på nummer 90 33 04 4. Du kan skriva Somalia och Kenya på meddelanderaden, så går pengarna helt säkert till torkkatastrofen.


/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

1 to jun

Missionsrådet berättar

Så har ännu en lastbil med bland annat kläder och möbler åkt iväg till Estland. "Vän till vän" har nu 15 affärer med en omsättning på nästan 20 miljoner svenska kronor. De har mer än 100 anställda + volontärer och på det här sättet stödjer de flera sociala projekt och hjälper människor att få en förändring i sina liv.

"Det är uppmuntrande att se hur Gud leder oss till att ta nya steg in i det Han vill använda oss till och göra världen till en bättre plats". (Citat hämtat ur deras nyaste nyhetsbrev som finns uppsatt på anslagstavlan i kyrkan).
Målet är att ha 20 secondhandaffärer år 2020.

Tack till er som skänkt och hjälpt till att lasta. Ett särskilt tack till patrullen Ugglan som ställde upp och bar pianot på Höreda skola.

Skänk en "Dagens" till Afrika och rädda liv. En vanlig utelunch i Sverige kostar ungefär 100 kr. Samma summa räcker till ett matstöd för ett hushåll med sex personer i en vecka i svältens Somalia. Diakonia ger humanitärt stöd i landet och tar tacksamt emot ett bidrag. Lämna din gåva i sparbössan som finns på serveringsbänken i kyrkan när det är samlingar eller swisha till 90 330 44.

När vi ordnade årets Fairtrade Challange i Missionskyrkan den 12 maj, kom många fika- och matsugna gäster. Drygt hundra personer åt godsaker bakade med någon eller flera rättvisemärkta ingredienser. Som vanligt bakade bland annat upptäckarscouterna. Kaffet och teet är alltid Fairtrade i kyrkan. Nytt för i år var tacobuffén, som mottogs tacksamt.
Intäkterna delades mellan Brobygget, Estland och svälten i Afrika.

Den 4 april fick Anna Rydsmo, som är församligens kontaktperson för Kyrka för Fairtrade, motta ett överraskande och glädjande besked. Ingarps Missionsförsamling hade blivit utsedd till en av Kyrka för Fairtrades "Guldkorn 2016".
Vår församling var en av de 6 som valdes ut i Sverige för att vi ansågs vara ett gott exempel och en inspirationskälla för andra församlingar. Vi uppmanas vara stolta över vårt arbete med rättvis handel och Fairtrade.

Under våren har Diakonia haft en kampanj med namnet "Kryphålet". Sveriges lag säger att vi inte ska exportera krigsmateriel till stater som gör sig skyldiga till grova och omfattande brott mot mänskliga rättigheter. Ändå exporterar Sverige krigsmateriel till 28 länder där människor torteras och fängslas för sina åsikters skull. Genom kryphål i lagen kan försäljningen fortsätta.

Diakonia anser att lagen ska stärkas och genom namninsamling försöker hjälporganisationen sätta press på politikerna. De listor som legat i kyrkan och gjort det möjligt för oss här att stödja kampanjen är inskickade. Innan riksdagen och regeringen tar sommar-semester, ska de ha skrivit om lagen och det kvarstår att se om våra namn gjort skillnad.

Till sist vill jag göra reklam för en ny gratistidning från Equmeniakyrkan vid namn EQUMEN. Den lovar ge insikt i vardagen i församling och i det gemensamma arbetet i Sverige och i världen. Man kan få den som papperstidning eller läsa den på nätet. Gå in på equmeniakyrkan.se och beställ den där. Om du vill ha den, men inte är datorvan kan du be någon av oss i Missionsrådet om hjälp.

Ha en skön sommar där handling och bön för vår värld får plats.

/Missionsrådet genom Eva Karin Themar

Om bloggen

Här delar församlingsmedlemmar med sig av sina upplevelser i vardag och helg.

Våra pastorer har skrivit många texter i vårt tryckta programblad och några av dem publiceras här.

Vårt aktiva missionsråd berättar om lokalt och globalt missionsarbete.