Vid brunnen - Retreat och samtalsdagar för kvinnor

I höst (17-20 oktober) inbjuder vi dig att följa med på en retreat till gården Kuvarp för några dagar av stillhet och bön.

En fantastisk möjlighet för dig som önskar att få prova detta med "retreat" och för dig som behöver en paus och tid för eftertanke och fördjupning.

Boka in datumet redan nu! Mer information kommer i nästa månadsblad.

Har du frågor redan nu, kontakta pastor Johanna 076-3219197. 

Publicerat den 5 juni