Ingarps Ungdomskör och Returpacket

Ingarps Ungdomskör och Returpacket sjunger tillsammans på
uppståndelsegudstjänsten i Ingarps missionskyrka 21 april 2019 kl. 10:00. 
 
Vi kör på principen ”Övat? Det har vi väl gjort tillräckligt många gånger!”. 
 
Om du vill vara med och sjunga, meddela Ingemar (0730-23 35 02) senast 7 april så får du reda på vilka sånger du kan lyssna in.

Publicerat den 12 april