Information från styrelsen

Anders Saldner, Henrik Källner, Alexandra Hägneryd och Frida Frisk, arbetsgruppen som ansvarar för annonsering om ungdomsledare, har haft inne en annons i olika tidningar, men med mycket litet gensvar. En andra annonsering
planeras i mitten av juli och andra sätt att rekrytera tillämpas också. Kom gärna med tips!

Skylten "Equmeniakyrkan" med tillhörande kors, är nu beställd. Leverans är beräknad innan semestern, så det ska finnas gott om tid att få upp den till höstens uppstart. Den ska sitta på kyrkans yttervägg till höger om huvudentrén.

Styrelsen har varit på tvådagarsmöte på Bjärka Säby och bland annat studerat Equmeniakyrkans teologiska grundsyn.

Eva-Karin Themar, som representant från Missionsrådet, har varit med på styrelsemötet 16 maj och berättat om avslutningen av projektet "Brobygget". Ett lyckat projekt som genererat många nykristna ungdomar.

Av Prylladans inkomster går huvuddelen till projektet "Hälsa för alla i Kongo". Offren till Equmeniakyrkans mission har sjunkit kraftigt de senaste åren och extra insamlingar behövs över hela landet. Vi diskuterade att satsa på olika missionärsbesök till hösten och insamlingar i samband med dessa för att fokusera på missionen.

Heléne Karlsson går in i sitt sista år som kassör. Hon gör anteckningar fortlöpande för att underlätta för sin efterträdare. Vi hoppas verkligen att någon ska känna sig kallad till denna viktiga uppgift.

Genom Eksjö kristna samarbetsråd, EKS, har beslutats att ha predikantbytardag den 24 november och vi ska också ha en gemensam aktivitet "Vandra genom Bibeln" i Ekumeniska böneveckan den 18 januari 2020. Nästa EKS är i Ingarp 5 september.

Publicerat den 28 maj