Styrelsen

Styrelsen för Ingarps missionsförsamling består av ordförande och 6 ledamöter. Den väljs på årsmötet i november.

Vid styrelsesammanträden deltar även ordinarie och vice församlingsföreståndare.

Mer under Ansvar