Omsorgsgruppen

Omsorgsgruppen ansvarar för kontakten med personer i församlingen och bygden som kan vara i behov av särskild omsorg.

Johanna Fredrixon

Pastor och församlingsföreståndare

076-321 91 97
johanna@ingarpsmissionskyrka.se

Mer under Engagemang