Omsorgsgruppen

Omsorgsgruppen ansvarar för kontakten med personer i församlingen och bygden som kan vara i behov av särskild omsorg.

Ingemar Olofsson

0381-401 21
073-584 79 39
ingemar.olofsson@ingarp.eksjo.com

Mer under Engagemang